شمیم طوبی
 
up

با ثبت نام اموات و شهدا خود امکان قرائت فاتحه را برای کسانی که دسترسی به قبور عزیزان درگذشتمان را ندارند مهیا کنیم.
برای این منظور کافی است فرم زیر را تکمیل نمایید.
این یادآوری شروع یک زندگی ابدی است یادمان باشد روزی خودمان هم به آنان می پیوندیم.

نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
سال تولد :
سال فوت (شهادت) :
محل فوت (شهادت) :
قطعه :
ردیف :