شمیم طوبی
 
up
salavat

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید:
کسی که صبح کند و شب نماید و بزرگترین همتش درباره آخرت باشد خداوند غنی و بی نیازی را در قلب او قرار می دهد و امورش را از پراکندگی و پریشان حالی رها می کند و از دنیا خارج نخواهد شد تا آن که رزقش را کاملا دریافت کند.

هدف از راه اندازی وب سایت شمیم طوبی ( ایستگاه آخر) یادآوری مرگ نزد بندگانی است که در اثر زندگی روزمره، مرگ این واقعیت انکارناپذیر را فراموش کرده اند و گاها به واسطه این فراموشی از مسیر تعالی خارج می شوند.

امید داریم و باور کنیم که امور در دست ولی و صاحب الزمان است آن طوریکه می فرمایند: قبل از آن که به یاد ما باشید، به یاد شماییم.

پس بیایید با یادآوری گذشتگان دریابیم که خودمان روزی به آنان ملحق خواهیم شد.